Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 2018 r.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

Informacja dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

 

TERMIN 21.08.2018r.

GODZINA 09:00

MIEJSCE Prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym oraz wydania świadectw dojrzałości 11 września 2018 r.