Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Czy inna osoba lub ktoś bliski może odebrać za mnie dokumenty?

Tak, ale musi posiadać pisemne upoważnienie napisane przez zainteresowaną osobę.