Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Technik administracji

Wyspecjalizuj się w organizacji zadań

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik administracji to przyszłościowy kierunek. W Polsce wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych
pracowników, którzy posiadają umiejętności takie jak sprawne rozwiązywanie złożonych spraw urzędowych,
łatwość w kontaktach międzyludzkich, odporność na stres czy zdolność koncentracji uwagi.
Podczas zajęć na tym kierunku słuchacze będą mieli okazję zdobyć zarówno te, jak i inne niezwykle przydatne umiejętności.
Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy m.in. w urzędach administracji
państwowej i samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Organy administracji samorządowej – urzędy gminne, powiatowe, miejskie
 • Urzędy administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, ZUS, PIP, PIH itd.)
 • Banki, firmy ubezpieczeniowe, sądy
 • Działy kadr, księgowe i finansowe firm i instytucji
Przedmioty:
 • Postępowanie w administracji
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Język angielski w administracji
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Wykonywanie prac biurowych – sporządzanie dokumentów urzędowych, aktów normatywnych i administracyjnych, prowadzenie korespondencji, sporządzanie sprawozdań, notatek służbowych, protokołów
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie umów cywilnoprawnych, przechowywanie dokumentów według przepisów
 • Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji niezbędnych w procesach administracyjnych
 • Wykorzystywanie urządzeń techniki, programów komputerowych i internetu w celu usprawnienia pracy biurowej
 • Prawidłowe stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w rozmowie z interesantem
 • Rozwiązywanie problemów interesantów w zgodzie z obowiązującym prawem
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, socjologii i psychologii społecznej, prawa pracy i prawa cywilnego i umiejętność wykorzystania ich w praktyce
 • Znajomość słownictwa z zakresu administracji w języku angielskim
 • Przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji
 • Kompletowanie i wykorzystywanie informacji przydatnych w procesach decyzyjnych
 • Określanie zasad i nadzorowanie usług wykonywanych przez zewnętrzne organizacje i firmy
 • Znajomość i wykorzystanie w praktyce metod analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej
 • Znajomość zasad postępowania i procesów prowadzących do wydania decyzji administracyjnej
 • Publiczna godna reprezentacja stanowiska urzędu
 • Umiejętność pracy w zespole i zdolność do samodzielnej organizacji pracy