Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Opiekunka dziecięca

Pracuj jako opiekunka dla dzieci

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekunka dziecięca to osoba sprawująca opiekę nad małymi dziećmi, najczęściej do 4. roku życia.
Opiekunka przede wszystkim zaspokaja potrzeby dziecka i dba o jego bezpieczeństwo, a także o jego higienę i odpowiednią pielęgnację. Do jej zadań należy też prawidłowe odżywianie dziecka, a gdy istnieje taka konieczność, wykonywanie potrzebnych zabiegów czy podawanie leków zgodnie z zaleceniami rodziców.
Opiekunka dziecięca organizuje dziecku czas wolny przygotowując rozwijające gry i zabawy i wychodząc na spacery.
Oczekuje się od niej cierpliwości, odpowiedniego podejścia do dzieci, kreatywności i znajomości podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki. Absolwentki znajdą zatrudnienie zarówno w przedszkolach, żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
jak i w prywatnych domach.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Przedszkola i żłobki
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy acmałego dziecka
 • Sale zabaw dla dzieci
 • Jako niania lub opiekunka w prywatnym domu
 • Jako „Au-pair”, czyli niania w prywatnym domu poza granicami Polski
Przedmioty:
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język angielski zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Rozpoznawanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka
 • Samodzielna organizacja pracy z dzieckiem
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
 • Kształtowanie samodzielności dziecka w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności
 • Dbanie o żywienie dziecka, pilnowanie składu posiłków i pomoc przy ich spożywaniu
 • Znajomość zasad pielęgnacji dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego i sumienne wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
 • Utrwalanie u dziecka właściwych zachowań i nawyków żywieniowych i higienicznych
 • Organizowanie zajęć i zabaw ogólnorozwojowych w domu i na świeżym powietrzu i prowadzenie działań pozytywnie wpływających na rozwój psychomotoryczny dziecka (gry, zabawy, układanki, zagadki, zabawy sportowe)
 • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i informowanie o nim na bieżąco
  rodziców lub opiekunów
 • Znajomość zasad i zdolność do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku
  zagrożenia zdrowia lub życia dziecka
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii,
  pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Znajomość słownictwa z zakresu opieki nad dzieckiem w języku
  angielskim i migowym