Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opieka w domu pomocy

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun w domu pomocy społecznej sprawuje pomocniczą opiekę pielęgniarską nad osobami w podeszłym wieku, niezdolnymi do pracy i życia, przewlekle chorymi lub dotkniętymi kalectwem. Współpracuje z personelem sprawującym funkcje opiekuńcze w domu pomocy społecznej (pedagog, psycholog), członkami rodziny i opiekunami chorego.
Na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 – Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • opiekuńczość,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • serdeczność,
 • komunikatywność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniający jej poziom możliwości psychofizycznych,
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą,
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
 • wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiające samorealizację i rozwijające zainteresowania.
 • Będziesz mogła podjąć pracę w:
 • hospicjum,
 • domu pomocy społecznej,
 • środowiskowym domu samopomocy,
 • domu małego dziecka,
 • szpitalu.