Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Technik ortopeda

Pracuj jako ortopeda

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik ortopeda specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu i produkcji sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych. Powinien posiadać dużą wiedzę z dziedziny biomechaniki ortopedycznej,
anatomii topograficznej i plastycznej i znać się na proporcjach ludzkiego ciała. Technik ortopeda często realizuje indywidualne zamówienia na sprzęt, dlatego ważne jest, aby umiał dostosowywać przedmioty ortopedyczne do potrzeb danego człowieka. Wymaga się od niego cierpliwości, dokładności i znajomości anatomii.
Absolwenci kierunku mają szansę na zatrudnienie w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, a także w szpitalach i przychodniach.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów ortopedycznych
 • Przyszpitalne zakłady wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
 • Poradnie zaopatrzenia ortopedycznego
 • Własna działalność gospodarcza
Przedmioty:
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w ortopedii
 • Zarys psychologii z etyką
 • Język migowy
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Biomechanika ortopedyczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Zarys kinezyterapii
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Planowanie i realizowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Dobieranie metod przetwarzania i obróbki stosowanych w ortopedii materiałów i surowców
 • Znajomość sposobów obróbki, montażu i demontażu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Umiejętność pobierania niezbędnych miar, wykonywania gipsowych odlewów i dobieranie surowców i półfabrykatów potrzebnych do wykonania tymczasowych protez
 • Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii i sprzętów stosowanych przy pomiarach i produkcji
 • Umiejętność ocenienia potrzeb osoby niepełnosprawnej i dostosowania do nich rodzaju sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Dostosowywanie sprzętów codziennego użytku do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
 • Nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną i jej otoczeniem
 • Instruowanie niepełnosprawnego i jego bliskich w temacie użytkowania i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii, etyki, anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość słownictwa w języku obcym i migowym z zakresu ortopedii
 • Dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Współpraca w zespole terapeutyczno-rehabilitacyjnym