Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Opiekun medyczny

Pomagaj i pracuj

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie opiekująca się osobami chorymi i niesamodzielnymi.
Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także rozmowę i udzielanie wsparcia.
Celem opiekuna jest też jak największa aktywizacja chorego i nauczenie go częściowej samodzielności, na przykład poprzez organizowanie czasu wolnego. Od osób wykonujących ten zawód wymaga się opiekuńczości, dobrej kondycji fizycznej, cierpliwości i empatii. Absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę, gdyż w związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającym się okresem życia, zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wciąż wzrasta.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Oddziały szpitalne
 • Domy pomocy społecznej
 • Środowiskowe domy pomocy
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze, leczniczo-pielęgnacyjne
 • Opieka indywidualna w domach pacjentów
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
Przedmioty:
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Pomoc osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach życiowych i w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej, umiejętność ich zaspokajania i rozwiązania
 • Pomoc osobie chorej w utrzymywaniu aktywności ruchowej
 • Profesjonalne przeprowadzanie zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 • Stosowanie i dezynfekowanie przyborów i urządzeń niezbędnych przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
 • Pomoc choremu przy korzystaniu z urządzeń rehabilitacyjnych i ortopedycznych
 • Szeroka znajomość metod i technik terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii i stosowanie ich w praktyce
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i socjologii
 • Znajomość słownictwa z zakresu ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
 • Dokumentowanie przeprowadzonych zabiegów i czynności
 • Znajomość przepisów sanitarno-epidemiologicznych
 • Zdolność do rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną i do udzielenia
  wsparcia psychicznego zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
 • Umiejętność aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej
 • Asystowanie personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
 • Znajomość zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  w ochronie zdrowia