Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Higienistka stomatologiczna

Pracuj w gabinecie stomatologicznym

Dla kogo jest ten kierunek?

Do zadań higienistki stomatologicznej należy wykonywanie pod nadzorem lekarza dentysty niektórych zabiegów z zakresu profilaktyki i leczenia, takich jak skaling, fluoryzacja, lakowanie czy piaskowanie.
Higienistka może także prowadzić szeroko rozumiane działania prozdrowotne z zakresu stomatologii, np. w szkołach.
W tym zawodzie bardzo ważna jest sumienność, umiejętność skupienia uwagi, podstawowa wiedza z zakresu anatomii i chęć poszerzania wiedzy. Osoba z tytułem higienistki jest niezbędna w każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym,
dlatego też absolwentki z łatwością znajdą zatrudnienie w tej branży.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Prywatne i publiczne gabinety dentystyczne
 • Laboratoria inżynierii dentystycznej
 • Instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i działające w zakresie profilaktyki medycznej
Przedmioty:
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Stany zagrożenia życia i zdrowia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Język migowy
 • Język angielski w stomatologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Znajomość zasad odkażania i konserwacji sprzętu
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu, umiejętność odpowiedzi na pytania związane z zabiegiem
 • Współpraca z lekarzem dentystą podczas zabiegu (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy)
 • Umiejętność wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem lekarza dentysty
 • Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania
 • Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta
 • Znajomość zasad utylizacji odpadów medycznych
 • Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patofizjologii
 • Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Umiejętność rozliczania zużytych wyrobów medycznych i leków
 • Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji
 • Znajomość i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska
 • Prowadzenie działań prozdrowotnych z zakresu stomatologii