Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Egzaminy zawodowe Płock

Uwaga !

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r., proszeni są o składanie deklaracji na egzamin w sekretariacie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do  14 września 2019 r.

 

1. Słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

2. Absolwent składa dyrektorowi szkoły deklarację wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020)

Część pisemna   10 stycznia 2020 r.

Część praktyczna model „d” (dokumentacja) 9 stycznia 2020 r.

Część praktyczna – model „w” (wykonanie) od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Termin ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020   20 marca 2020 r.